Dansk Vejforening

01-02-2016

Der sker noget i Aarhus. Kommunen er i fuld gang med at satse på fysiske trafikløsninger som flere og bedre cykelstier, nye vejbaner samt transportalternativer som Letbanen. Alt dette kan du komme på forkant med, når SIKRE VEJE og Dansk Vejforening i samarbejde med Aarhus Kommune arrangerer et informationsmøde, hvor Centerchef Claus Pedersen vil fortælle om Aarhus Kommunes anlægsinvesteringer i 2016 og frem. Derudover vil anlægschef, Trine Buus Karlsen, og teamleder, Helle Svantemann, fortælle om udvalgte projekter.
 
28-01-2016

Der er efterhånden ikke meget nyt i, at vores regering har valgt at vende ryggen til den danske vejinfrastruktur. Dette med begrundelsen, at kassen er tom. Vi ved alle godt, at det ikke er rigtigt. Det er dokumenteret, at der er penge i infrastrukturfonden, fordi vi bygger vejene billigere. Men fakta er nu, at mens regeringen vælger vende ryggen til vores sikreste værktøj til at skabe vækst i vores land, nemlig vejene, kommer der stadigt flere biler til, og vi oplever en stigende trængsel.
 
07-12-2015

I sidste uge løb det årlige Vejforum af stablen, og Dansk Vejforening var selvfølgelig med. Hovedtemaet i år var: ”Vejens kvaliteter – under forandring” med fokus på ledelse med temaet ”Infrastructure Asset Management”. Hotel Nyborg Strand dannede fint rammerne for konferencen, som med 1200 deltagere og 60 udstillere var flot repræsenteret af hele infrastrukturbranchen. 
 

28-01-2016

Der er efterhånden ikke meget nyt i, at vores regering har valgt at vende ryggen til den danske vejinfrastruktur. Dette med begrundelsen, at kassen er tom. Vi ved alle godt, at det ikke er rigtigt. Det er dokumenteret, at der er penge i infrastrukturfonden, fordi vi bygger vejene billigere. Men fakta er nu, at mens regeringen vælger vende ryggen til vores sikreste værktøj til at skabe vækst i vores land, nemlig vejene, kommer der stadigt flere biler til, og vi oplever en stigende trængsel.
 
30-11-2015

Mandag den 23. november kunne regeringen præsentere deres udspil ”Vækst og udvikling i hele Danmark”. Et udspil der omhandler en samlet vækstpakke, der skal bidrage til at skabe et samfund med vækst i hele landet og ikke kun i hovedstadsområdet og Østjylland. I landdistrikterne har væksten været lavere end i resten af landet, og dette vil regeringen med nævnte udspil lave om på. De vil med vækstpakken skabe et samlet Danmark.
 
13-10-2015

”Stramme rammer – klare prioriteter” kalder regeringen sit finanslovsforslag 2016, som blev præsenteret i sidste uge. Det kom ikke som en overraskelse, at vejene ikke var en af regeringens ”klare prioriteter”, men ikke desto mindre er det skuffende. 
 
12-08-2015

Hvis Lars Løkke Rssmussen vil flytte statslige arbejdspladser ud i hele Danmark, skal der være et fundament for, at dette kan lade sig gøre. Og med et fundament mener vi vejene.
 

Sikkerhed
I hver fjerde ulykke er vejens udformning eller tilstand en medvirkende faktor. Når målsætningen for fremtiden er markant færre ulykker, er det derfor nødvendigt at stille højere krav til vejene.

Vækst
Mobilitet og økonomisk vækst hænger sammen, og vejene spiller den vigtigste rolle i denne sammenhæng. Investe-ringer i veje er afgørende for, at Danmark på langt sigt kan opretholde økonomisk vækst.

Fremtiden
Byggeri af nye eller større veje kræver mange penge og tager lang tid at gennemføre. For at få mest muligt ud af pengene, og for at anlægsarbejdet generer trafikken mindst muligt, er vi nødt til at planlægge langsigtet.