Dansk Vejforening

07-07-2015

Første halvår af 2015 er passeret, og det har været nogle begivenhedsrige seks måneder. Mest begivenhedsrige må siges at være de sidste uger med først Folketingsvalg og dernæst nogle spændende dage med forhandlinger om det nye regeringsgrundlag.
 
25-06-2015

Onsdag den 17. juni åbnede Københavns Kommune dørene for et medlemsmøde arrangeret i samarbejde mellem Dansk Vejforening, SIKRE VEJE og ITS Danmark.  Med 60 deltagere i en sal på Københavns Rådhus og med mange spændende indlæg på programmet, var der lagt op til en interessant og udbytterig dag.
 
04-06-2015

Fredag den 22. maj holdt Dansk Vejforening årsmøde under temaet ”Intelligente biler – Vejenes udfordringer”. Der var lagt op til en spændende dag med oplæg om selvkørende biler, platooning samt Vejdirektoratets refleksioner over den hastige teknologiske udvikling, der i stort omfang er rettet mod mobilitet og transport. 
 

12-08-2015

Hvis Lars Løkke Rssmussen vil flytte statslige arbejdspladser ud i hele Danmark, skal der være et fundament for, at dette kan lade sig gøre. Og med et fundament mener vi vejene.
 
16-06-2015

Vi står over for et Folketingsvalg. Velfærdsydelser og uddannelse bliver debatteret. Men hvor er debatten om infrastrukturen i Danmark, særligt inden for vejområdet?
 
19-05-2015

Dansk Vejforening finder det særdeles positivt, at regeringen nu lover at finde penge til en jysk motorvejsudvidelse.
 
30-04-2015

DEBAT: Der er brug for en langsigtet plan, der kan optimere vejnettet, hvis vi skal nå målet om en halvering af trafikdræbte inden 2020, skriver Thomas B. Olsen, formand for Dansk Vejforening.
 

Sikkerhed
I hver fjerde ulykke er vejens udformning eller tilstand en medvirkende faktor. Når målsætningen for fremtiden er markant færre ulykker, er det derfor nødvendigt at stille højere krav til vejene.

Vækst
Mobilitet og økonomisk vækst hænger sammen, og vejene spiller den vigtigste rolle i denne sammenhæng. Investe-ringer i veje er afgørende for, at Danmark på langt sigt kan opretholde økonomisk vækst.

Fremtiden
Byggeri af nye eller større veje kræver mange penge og tager lang tid at gennemføre. For at få mest muligt ud af pengene, og for at anlægsarbejdet generer trafikken mindst muligt, er vi nødt til at planlægge langsigtet.