Dansk Vejforening

21-03-2014

Den 10. april 2014 åbnes dørene for 3. gang til årets store trafiksikkerhedsmesse i Lokomotivværkstedet i København og Dansk Vejforening er partner på messen. Det er Danmarks største fagmesse for trafiksikkerhed og her udstilles løsninger og produkter, der alle på forskellig vis bidrager til at øge sikkerheden på de danske veje.
 
26-02-2014

Vi søger en studentermedhjælp, der skal være med til at styrke vores kommunikations- og informationsarbejde. Vi er på vej ind i en periode med opgaver indenfor omlægning af hjemmesider, LinkedIn og andre kommunikations- og informationsopgaver. Ansøgningsfrist 5. april 2014.
 
17-02-2014

Produktivitetskommissionen peger i sin nye rapport i dag på behovet for en liste over kommende OPP-projekter, hvis øget produktivitet igennem OPP skal blive til noget. Dansk Vejforening efterlyser en flerårig investeringsplan for vejene og en obligatorisk OPP-vurdering af de enkelte projekter.  
 

14-04-2014

Vi kan også gavne væksten igennem en spredning af trafikken på nye veje i områder, der ikke i dag har trængsel.

Den rigtige løsning er et policy-mix af investeringer i og uden for vækstområderne. Glem alt om, hvilke politikere, der er valgt hvor. Det handler om, hvad Danmark skal leve af, og det er af mobilitet i verdensklasse.
 
19-11-2013

OPP har været en del af regeringsgrundlagene i løbet af de seneste 10 år. I 2004 spillede den daværende regering endda ud med en konkret handlingsplan. Men på trafikområdet er de politiske hensigtserklæringer aldrig blevet omsat til konkret handling. Der har manglet et centralt, slagkraftigt initiativ til at sparke liv i OPP.
 
21-10-2013

Det er efterhånden ofte blevet sagt om Infrastrukturfonden til nye veje og jernbaner, at den er ”tom”, men alligevel er der i de seneste knap 2 år fundet omkring 35 mia. kroner til ny infrastruktur. Det gør udsagnet mere tomt end Infrastrukturfonden.
 
03-08-2013

Udledninger fra transportsektoren handler ikke kun om, hvad vi putter i benzin- og olietankene, men også om, hvordan vi i det hele taget nedbringer energiforbruget i transportsektoren.
 

Sikkerhed
I hver fjerde ulykke er vejens udformning eller tilstand en medvirkende faktor. Når målsætningen for fremtiden er markant færre ulykker, er det derfor nødvendigt at stille højere krav til vejene.

Vækst
Mobilitet og økonomisk vækst hænger sammen, og vejene spiller den vigtigste rolle i denne sammenhæng. Investe-ringer i veje er afgørende for, at Danmark på langt sigt kan opretholde økonomisk vækst.

Fremtiden
Byggeri af nye eller større veje kræver mange penge og tager lang tid at gennemføre. For at få mest muligt ud af pengene, og for at anlægsarbejdet generer trafikken mindst muligt, er vi nødt til at planlægge langsigtet.