Dansk Vejforening

24-09-2015

På Transportens Dag 2015 havde DI Transport inviteret fagfolk og politikere til en dialog omkring investeringer i infrastruktur. Temaet for dagen var, hvordan vi via et mere effektivt transportnet kan sætte vores kunder yderligere i centrum, end vi allerede gør. For når alt kommer til stykket, er vi i bund og grund alle kunder hos transporten. 
 
31-08-2015

Dansk Vejforening inviterer til Vejpolitisk debat på Christiansborg, hvor vi blandt andet skal have svar på spørgsmålet, om Danmark skal Danmark have en Vejfond.
 
12-08-2015

Hvis Lars Løkke Rssmussen vil flytte statslige arbejdspladser ud i hele Danmark, skal der være et fundament for, at dette kan lade sig gøre. Og med et fundament mener vi vejene.
 

12-08-2015

Hvis Lars Løkke Rssmussen vil flytte statslige arbejdspladser ud i hele Danmark, skal der være et fundament for, at dette kan lade sig gøre. Og med et fundament mener vi vejene.
 
16-06-2015

Vi står over for et Folketingsvalg. Velfærdsydelser og uddannelse bliver debatteret. Men hvor er debatten om infrastrukturen i Danmark, særligt inden for vejområdet?
 
19-05-2015

Dansk Vejforening finder det særdeles positivt, at regeringen nu lover at finde penge til en jysk motorvejsudvidelse.
 
30-04-2015

DEBAT: Der er brug for en langsigtet plan, der kan optimere vejnettet, hvis vi skal nå målet om en halvering af trafikdræbte inden 2020, skriver Thomas B. Olsen, formand for Dansk Vejforening.
 

Sikkerhed
I hver fjerde ulykke er vejens udformning eller tilstand en medvirkende faktor. Når målsætningen for fremtiden er markant færre ulykker, er det derfor nødvendigt at stille højere krav til vejene.

Vækst
Mobilitet og økonomisk vækst hænger sammen, og vejene spiller den vigtigste rolle i denne sammenhæng. Investe-ringer i veje er afgørende for, at Danmark på langt sigt kan opretholde økonomisk vækst.

Fremtiden
Byggeri af nye eller større veje kræver mange penge og tager lang tid at gennemføre. For at få mest muligt ud af pengene, og for at anlægsarbejdet generer trafikken mindst muligt, er vi nødt til at planlægge langsigtet.