Dansk Vejforening

26-05-2015

Frem mod 2018 vil København Kommune investere fire milliarder kroner på bl.a. bedre veje, cykelstier og klimatilpasning. Kom til SIKRE VEJE’s Netværksdag 2015 og hør mere om både innovationsmuligheder og hvilke konkrete opgaver Københavns Kommune udbyder i de kommende år - og bliv bedst muligt forberedt til at kunne byde på relevante opgaver.
 
22-05-2015

Vil du være med til at præge den danske infrastruktur på vejområdet til gavn for det danske samfund og vores medlemmer, er du måske vores nye sekretariatschef.
 
18-05-2015

Asfaltindustrien og Dansk Vejforening søger en studentermedhjælp med ansættelsesstart midt juni, der skal være med til at styrke vores kommunikations- og informationsarbejde.
 

19-05-2015

Dansk Vejforening finder det særdeles positivt, at regeringen nu lover at finde penge til en jysk motorvejsudvidelse.
 
30-04-2015

DEBAT: Der er brug for en langsigtet plan, der kan optimere vejnettet, hvis vi skal nå målet om en halvering af trafikdræbte inden 2020, skriver Thomas B. Olsen, formand for Dansk Vejforening.
 
19-02-2015

Det har længe været et faktum, at motorveje er langt sikrere end andre vejtyper. Det skyldes blandt andet, at trafikken er adskilt efter kørselsretning, og at der ikke er nogen vejskæringer i niveau. 
 
11-09-2014

Dansk Industris undersøgelse af det lokale erhvervsklima for 2014 blev offentliggjort ved indgangen til september 2014.

Undersøgelsen viser noget interessant: At mange kommuner, der får en god bedømmelse af erhvervslivet for deres veje, også får en god bedømmelse af kommunens erhvervsvenlighed.
 

Sikkerhed
I hver fjerde ulykke er vejens udformning eller tilstand en medvirkende faktor. Når målsætningen for fremtiden er markant færre ulykker, er det derfor nødvendigt at stille højere krav til vejene.

Vækst
Mobilitet og økonomisk vækst hænger sammen, og vejene spiller den vigtigste rolle i denne sammenhæng. Investe-ringer i veje er afgørende for, at Danmark på langt sigt kan opretholde økonomisk vækst.

Fremtiden
Byggeri af nye eller større veje kræver mange penge og tager lang tid at gennemføre. For at få mest muligt ud af pengene, og for at anlægsarbejdet generer trafikken mindst muligt, er vi nødt til at planlægge langsigtet.