Dansk Vejforening

27-09-2016

Dansk Vejforening inviterer den 26. oktober til vejpolitisk debat på Christiansborg. Her har vi endnu engang samlet et debatpanel med en række af Christiansborgs transportordførere, som blandt andet skal tage op til debat om 2025 planen indenfor infrastrukturområdet er ambitiøs nok.
 
20-09-2016

Den samlede transportbranche havde fundet vejen til Industriens Hus, hvor DI Transport den 19. september holdt deres årlige konference: Transportens Dag.
 
02-09-2016

Anlægsarbejdet med tilslutningen af Nordhavnsvej til Helsingørmotorvejen er afsluttet, mens tilslutningen til Strand­vænget ved Svanemølle Havn er under udførelse. Den nye vej forventes at blive åbnet i slutningen af 2017. Dansk Vejforening arrangerer i samarbejde med Asfaltindustrien og Vej-EU en udflugt til den nye Nordhavnsvej ledsaget med spændende indlæg om projekterne.
 

10-08-2016

Kort inden sommeren for alvor sparkede ind inviterede Transport- og Bygningsminister, Hans Christian Schmidt, til pressemøde om genberegningen af ny midtjysk motorvej, som Vejdirektoratet har foretaget. Konklusionen ved dette møde var, at ”en sådan motorvej har en god samfundsøkonomisk forrentning og vil reducere rejsetiden for trafikanterne i store dele af Jylland”.
 
13-07-2016

I Folketingssalen for nogle uger siden præsenterede partierne bag forliget om Togfonden en finansieringsmodel, hvor parterne kræver, at der bruges 13,5 milliarder kroner og ikke ”kun” de syv milliarder kroner, som finansminister Claus Hjort Frederiksen mener, der er til rådighed i Togfonden frem mod 2020.
 
30-06-2016

Under sin afslutningstale i forbindelse med Folketingets afslutningsdebat, præsenterede statsminister, Lars Løkke Rasmussen, os for syv udfordringer, som skal løses, hvis Danmark skal forblive på ret kurs.
 
11-05-2016

I Dansk Vejforenings seneste bidrag til debatten omkring regeringens varslede besparelser på byggeri- og anlægsprojekter, slog vi fast, at ønsker regeringen vækst og beskæftigelse, så er investeringer i infrastruktur vejen frem.
 

Sikkerhed
I hver fjerde ulykke er vejens udformning eller tilstand en medvirkende faktor. Når målsætningen for fremtiden er markant færre ulykker, er det derfor nødvendigt at stille højere krav til vejene.

Vækst
Mobilitet og økonomisk vækst hænger sammen, og vejene spiller den vigtigste rolle i denne sammenhæng. Investe-ringer i veje er afgørende for, at Danmark på langt sigt kan opretholde økonomisk vækst.

Fremtiden
Byggeri af nye eller større veje kræver mange penge og tager lang tid at gennemføre. For at få mest muligt ud af pengene, og for at anlægsarbejdet generer trafikken mindst muligt, er vi nødt til at planlægge langsigtet.