Dansk Vejforening

27-02-2015

Tirsdag den 24. februar deltog Dansk Vejforening sammen med Asfaltindustrien i et morgenmøde med Liberal Alliances formand, Anders Samuelsen. I behagelige omgivelser i IDAs domicil på Kalvebod Brygge, berettede han om partiets noget hårde opstart tilbage i 2007, men også om deres ambitiøse planer ved et regeringsskifte over til blå blok. Vejsituationen kom også på banen.
 
03-02-2015

På Vejdirektoratets hjemmeside kan man nu læse, at de variable tavler på Motorring 3, der normalt informerer bilisterne om blandt andet rejsetider, hastighedsgrænser og kø-varslinger, fra i dag vil være slukkede.
 
22-01-2015

Med udsigten til det kommende valg i 2015 var Dansk Vejforening sammen med flere andre organisationer og tænketanke tirsdag inviteret til morgenmad med Søren Pape hos IDA på Kalvebod Brygge.
 

19-02-2015

Det har længe været et faktum, at motorveje er langt sikrere end andre vejtyper. Det skyldes blandt andet, at trafikken er adskilt efter kørselsretning, og at der ikke er nogen vejskæringer i niveau. 
 
11-09-2014

Dansk Industris undersøgelse af det lokale erhvervsklima for 2014 blev offentliggjort ved indgangen til september 2014.

Undersøgelsen viser noget interessant: At mange kommuner, der får en god bedømmelse af erhvervslivet for deres veje, også får en god bedømmelse af kommunens erhvervsvenlighed.
 
01-07-2014

Hverken kollektiv trafik eller nye, sindrige afgiftssystemer kan fuldt ud modvirke det stigende mobilitetsbehov. Hvilke veje skal Danmark have inden for 30 til 40 år for at det svarer til transport- og mobilitetsbehovet i fremtiden?
 
05-06-2014

Det blev uden den store dramatik på vejområdet, da staten og kommunerne 3. juni indgik en aftale om kommunernes økonomi i 2015. Intet nyt er hverken specielt godt eller specielt dårligt for vejene.
 

Sikkerhed
I hver fjerde ulykke er vejens udformning eller tilstand en medvirkende faktor. Når målsætningen for fremtiden er markant færre ulykker, er det derfor nødvendigt at stille højere krav til vejene.

Vækst
Mobilitet og økonomisk vækst hænger sammen, og vejene spiller den vigtigste rolle i denne sammenhæng. Investe-ringer i veje er afgørende for, at Danmark på langt sigt kan opretholde økonomisk vækst.

Fremtiden
Byggeri af nye eller større veje kræver mange penge og tager lang tid at gennemføre. For at få mest muligt ud af pengene, og for at anlægsarbejdet generer trafikken mindst muligt, er vi nødt til at planlægge langsigtet.