Dansk Vejforening

19-05-2016

Onsdag den 18. maj 2016 inviterede Dansk Vejforening medlemmerne til årsmøde og generalforsamling, som først bød på en rundvisning i Trafiktårnet i samarbejde med Vejdirektoratet og et efterfølgende frokost og indlæg i Hovedkassen på Københavns Rådhus med FDM og Vejdirektoratet. Ved generalforsamlingen blev der skiftet lidt ud i bestyrelsen.
 
15-04-2016

Der indbydes hermed til årsmøde hos Dansk Vejforening, og samtidig indkaldes der til generalforsamling for medlemmerne.
 
01-04-2016

”En Vejfond kan sikre langsigtet udvikling af vejnettet”, Thomas Rask Jensen, tidl. formand for Asfaltindustrien, ved Asfaltindustriens medlemsmøde 2016.
 

28-01-2016

Der er efterhånden ikke meget nyt i, at vores regering har valgt at vende ryggen til den danske vejinfrastruktur. Dette med begrundelsen, at kassen er tom. Vi ved alle godt, at det ikke er rigtigt. Det er dokumenteret, at der er penge i infrastrukturfonden, fordi vi bygger vejene billigere. Men fakta er nu, at mens regeringen vælger vende ryggen til vores sikreste værktøj til at skabe vækst i vores land, nemlig vejene, kommer der stadigt flere biler til, og vi oplever en stigende trængsel.
 
30-11-2015

Mandag den 23. november kunne regeringen præsentere deres udspil ”Vækst og udvikling i hele Danmark”. Et udspil der omhandler en samlet vækstpakke, der skal bidrage til at skabe et samfund med vækst i hele landet og ikke kun i hovedstadsområdet og Østjylland. I landdistrikterne har væksten været lavere end i resten af landet, og dette vil regeringen med nævnte udspil lave om på. De vil med vækstpakken skabe et samlet Danmark.
 
13-10-2015

”Stramme rammer – klare prioriteter” kalder regeringen sit finanslovsforslag 2016, som blev præsenteret i sidste uge. Det kom ikke som en overraskelse, at vejene ikke var en af regeringens ”klare prioriteter”, men ikke desto mindre er det skuffende. 
 
12-08-2015

Hvis Lars Løkke Rssmussen vil flytte statslige arbejdspladser ud i hele Danmark, skal der være et fundament for, at dette kan lade sig gøre. Og med et fundament mener vi vejene.
 

Sikkerhed
I hver fjerde ulykke er vejens udformning eller tilstand en medvirkende faktor. Når målsætningen for fremtiden er markant færre ulykker, er det derfor nødvendigt at stille højere krav til vejene.

Vækst
Mobilitet og økonomisk vækst hænger sammen, og vejene spiller den vigtigste rolle i denne sammenhæng. Investe-ringer i veje er afgørende for, at Danmark på langt sigt kan opretholde økonomisk vækst.

Fremtiden
Byggeri af nye eller større veje kræver mange penge og tager lang tid at gennemføre. For at få mest muligt ud af pengene, og for at anlægsarbejdet generer trafikken mindst muligt, er vi nødt til at planlægge langsigtet.