Dansk Vejforening

30-06-2016

Under sin afslutningstale i forbindelse med Folketingets afslutningsdebat, præsenterede statsminister, Lars Løkke Rasmussen, os for syv udfordringer, som skal løses, hvis Danmark skal forblive på ret kurs.
 
20-06-2016

25.000 mennesker var til årets Folkemøde på Bornholm fra torsdag den 16. juni til søndag den 19. juni. Og det var stort set alle interessenter på vejområdet også – fra politikere til erhvervsfolk og interesseorganisationer som FDM og AutoBranchen Danmark. Dansk Vejforening var også med, for folkemødet var en super mulighed for at få markedsført foreningen og talt veje.
 
14-06-2016

Sidste uge åbnede Transport- og Bygningsminister, Hans Christian Schmidt, dørene på Christiansborg til en åben høring om perspektiverne i en Ring 5. En sag der ligger mange på sinde, især på grund af den arealreservation til motorvejen, som har været afsat de seneste godt 40 år.  
 

30-06-2016

Under sin afslutningstale i forbindelse med Folketingets afslutningsdebat, præsenterede statsminister, Lars Løkke Rasmussen, os for syv udfordringer, som skal løses, hvis Danmark skal forblive på ret kurs.
 
11-05-2016

I Dansk Vejforenings seneste bidrag til debatten omkring regeringens varslede besparelser på byggeri- og anlægsprojekter, slog vi fast, at ønsker regeringen vækst og beskæftigelse, så er investeringer i infrastruktur vejen frem.
 
27-04-2016

At regeringen har besluttet, at de offentlige investeringer skal ned, og at man i denne forbindelse har valgt, at det er bygge- og anlægsprojekter, der skal spares på, er ikke ligefrem ”breaking news”. Regeringen har fra omtrent første dag meldt ud, at der ikke er penge i kassen, og at nye investeringer i veje derfor har lange udsigter.
 
28-01-2016

Der er efterhånden ikke meget nyt i, at vores regering har valgt at vende ryggen til den danske vejinfrastruktur. Dette med begrundelsen, at kassen er tom. Vi ved alle godt, at det ikke er rigtigt. Det er dokumenteret, at der er penge i infrastrukturfonden, fordi vi bygger vejene billigere. Men fakta er nu, at mens regeringen vælger vende ryggen til vores sikreste værktøj til at skabe vækst i vores land, nemlig vejene, kommer der stadigt flere biler til, og vi oplever en stigende trængsel.
 

Sikkerhed
I hver fjerde ulykke er vejens udformning eller tilstand en medvirkende faktor. Når målsætningen for fremtiden er markant færre ulykker, er det derfor nødvendigt at stille højere krav til vejene.

Vækst
Mobilitet og økonomisk vækst hænger sammen, og vejene spiller den vigtigste rolle i denne sammenhæng. Investe-ringer i veje er afgørende for, at Danmark på langt sigt kan opretholde økonomisk vækst.

Fremtiden
Byggeri af nye eller større veje kræver mange penge og tager lang tid at gennemføre. For at få mest muligt ud af pengene, og for at anlægsarbejdet generer trafikken mindst muligt, er vi nødt til at planlægge langsigtet.