Dansk Vejforening

14-04-2015

Selvom danskerne er blevet bedre til at lette foden fra speederen, så involverer halvdelen af alle dødsulykker stadig for høj fart. Rådet for Sikker Trafik, kommunerne og politiet er derfor gået sammen om en ny kampagne som skal være med til sænke farten på de danske veje.
 
23-03-2015

Med den nye udbudslov sker der en række væsentlige ændringer af rammerne for gennemførelse af offentlige udbudsprocesser i Danmark. Ændringer, der også påvirker tilbudsgivere. Disse ændringer vil vi gerne forberede jer bedst muligt på.
 
19-03-2015

De nye tal fra henholdsvis Vejdirektoratet og DSB som Ingeniøren har sammenstillet her, taler sit eget klare sprog. Hver gang DSB sidste år fragtede passagerene én ekstra kilometer, drønede landets bilister 26 kilometer ekstra på landets veje. Denne stigende trængsel på vejene er ikke til at komme uden om og kræver, at der bliver gjort en indsats i udbygningen af det danske vejnet.
 

19-02-2015

Det har længe været et faktum, at motorveje er langt sikrere end andre vejtyper. Det skyldes blandt andet, at trafikken er adskilt efter kørselsretning, og at der ikke er nogen vejskæringer i niveau. 
 
11-09-2014

Dansk Industris undersøgelse af det lokale erhvervsklima for 2014 blev offentliggjort ved indgangen til september 2014.

Undersøgelsen viser noget interessant: At mange kommuner, der får en god bedømmelse af erhvervslivet for deres veje, også får en god bedømmelse af kommunens erhvervsvenlighed.
 
01-07-2014

Hverken kollektiv trafik eller nye, sindrige afgiftssystemer kan fuldt ud modvirke det stigende mobilitetsbehov. Hvilke veje skal Danmark have inden for 30 til 40 år for at det svarer til transport- og mobilitetsbehovet i fremtiden?
 
05-06-2014

Det blev uden den store dramatik på vejområdet, da staten og kommunerne 3. juni indgik en aftale om kommunernes økonomi i 2015. Intet nyt er hverken specielt godt eller specielt dårligt for vejene.
 

Sikkerhed
I hver fjerde ulykke er vejens udformning eller tilstand en medvirkende faktor. Når målsætningen for fremtiden er markant færre ulykker, er det derfor nødvendigt at stille højere krav til vejene.

Vækst
Mobilitet og økonomisk vækst hænger sammen, og vejene spiller den vigtigste rolle i denne sammenhæng. Investe-ringer i veje er afgørende for, at Danmark på langt sigt kan opretholde økonomisk vækst.

Fremtiden
Byggeri af nye eller større veje kræver mange penge og tager lang tid at gennemføre. For at få mest muligt ud af pengene, og for at anlægsarbejdet generer trafikken mindst muligt, er vi nødt til at planlægge langsigtet.