Dansk Vejforening

08-12-2014

Vejforum 2014 satte rekord med 1.107 deltagere hvoraf de 55 er fremtidens vejfolk, nemlig studerende, der kommer med til reduceret pris, og med hele 55 udstillende virksomheder.
 
10-11-2014

Det indgik som et af elementerne i regeringsgrundlaget fra 2011, at der skulle gennemføres en analyse af de totaløkonomiske fordele ved at anvende OPP i øget grad. Indtil nu har analysen dog været et blankt stykke papir.
 
22-09-2014

Dansk Vejforening søger en studentermedhjælp, der skal være med til at styrke kommunikationsarbejdet og betjeningen af ITSDanmarks bestyrelse og medlemmer.
 

11-09-2014

Dansk Industris undersøgelse af det lokale erhvervsklima for 2014 blev offentliggjort ved indgangen til september 2014.

Undersøgelsen viser noget interessant: At mange kommuner, der får en god bedømmelse af erhvervslivet for deres veje, også får en god bedømmelse af kommunens erhvervsvenlighed.
 
01-07-2014

Hverken kollektiv trafik eller nye, sindrige afgiftssystemer kan fuldt ud modvirke det stigende mobilitetsbehov. Hvilke veje skal Danmark have inden for 30 til 40 år for at det svarer til transport- og mobilitetsbehovet i fremtiden?
 
05-06-2014

Det blev uden den store dramatik på vejområdet, da staten og kommunerne 3. juni indgik en aftale om kommunernes økonomi i 2015. Intet nyt er hverken specielt godt eller specielt dårligt for vejene.
 
14-04-2014

Vi kan også gavne væksten igennem en spredning af trafikken på nye veje i områder, der ikke i dag har trængsel.

Den rigtige løsning er et policy-mix af investeringer i og uden for vækstområderne. Glem alt om, hvilke politikere, der er valgt hvor. Det handler om, hvad Danmark skal leve af, og det er af mobilitet i verdensklasse.
 

Sikkerhed
I hver fjerde ulykke er vejens udformning eller tilstand en medvirkende faktor. Når målsætningen for fremtiden er markant færre ulykker, er det derfor nødvendigt at stille højere krav til vejene.

Vækst
Mobilitet og økonomisk vækst hænger sammen, og vejene spiller den vigtigste rolle i denne sammenhæng. Investe-ringer i veje er afgørende for, at Danmark på langt sigt kan opretholde økonomisk vækst.

Fremtiden
Byggeri af nye eller større veje kræver mange penge og tager lang tid at gennemføre. For at få mest muligt ud af pengene, og for at anlægsarbejdet generer trafikken mindst muligt, er vi nødt til at planlægge langsigtet.