Dansk Vejforening

5 hurtige facts

1. Veje skaber vækst og beskæftigelse
Gode veje ligger altid i top når virksomhederne bliver spurgt, hvad der skal til for at skabe et godt erhvervsklima. Veje er desuden af afgørende betydning for mobiliteten på arbejdsmarkedet fordi danskerne er villige til at pendle mere i bil end i tog.

2. Manglende vedligeholdelse går ud over færdselssikkerheden
I op imod 30% af færdselsulykkerne er fejl og mangler ved vejene en medvirkende årsag. I 2012 dokumenterede Dansk Vejforening omfanget af fejl og mangler på de kommunale landeveje som var til fare for fædselssikkerheden. Fejl og mangler skyldes som oftest, at kommunerne ikke afsætter penge nok til vedligholdelsen af skilte, autoværn, belægninger og så videre.

3. Danmark mangler en samlet plan for veje og jernbaner
Hvis motorveje og jernbaner bygges fra sag til sag, efterhånden som erhvervslivets og arbejdsmarkedets behov hober sig op, risikerer vi at ende med en usammenhængende infrastruktur, der fører til endnu flere flaskehalse i trafikken end i dag. Der er behov for en "masterplan", der rækker 30-40 år frem, og derfor har vi udarbejdet en motorvejsplan.hvis motorvejsnettet udbygges fra sag til sag, efterhånden som erhvervslivets og arbejdsmarkedets behov hober sig op, risikerer vi at ende med et usam-menhængende motorvejsnet, der fører til endnu flere trafikknudepunkter end i dag.hvis motorvejsnettet udbygges fra sag til sag, efterhånden som erhvervslivets og arbejdsmarkedets behov hober sig op, risikerer vi at ende med et usam-menhængende motorvejsnet, der fører til endnu flere trafikknudepunkter end i dag.hvis motorvejsnettet udbygges fra sag til sag, efterhånden som erhvervslivets og arbejdsmarkedets behov hober sig op, risikerer vi at ende med et usam-menhængende motorvejsnet, der fører til endnu flere trafikknudepunkter end i dag.hvis motorvejsnettet udbygges fra sag til sag, efterhånden som erhvervslivets og arbejdsmarkedets behov hober sig op, risikerer vi at ende med et usam-menhængende motorvejsnet, der fører til endnu flere trafikknudepunkter end i dag.hvis motorvejsnettet udbygges fra sag til sag, efterhånden som erhvervslivets og arbejdsmarkedets behov hober sig op, risikerer vi at ende med et usam-menhængende motorvejsnet, der fører til endnu flere trafikknudepunkter end i dag.hvis motorvejsnettet udbygges fra sag til sag, efterhånden som erhvervslivets og arbejdsmarkedets behov hober sig op, risikerer vi at ende med et usam-menhængende motorvejsnet, der fører til endnu flere trafikknudepunkter end i dag.  Der er behov for en "masterplan"

4. Det er 2 til 3 så dyrt at udskyde vedligeholdelse som at vedligeholde løbende
Asfalt-belægninger er ofte genstand for kortsigtede besparelser. På sigt er der dog ikke sparet noget. Erfaringsmæssigt koster det 2 til 3 gange så meget at indhente udskudt vedligeholdelse, som det gør at vedligeholde løbende og i tide. Det skyldes de accelererende skader, som kan opstå, når gamle asfaltbelægninger begynder at sprække og der så kan trænge vand ned udner asfalten.

5. Kørselsafgifter er ikke en langsigtet løsning på trængsel
I London og Stockholm har betalingsordninger nedbragt mængden af biler, men effekten aftager med tiden. Det gør den fordi afgifterne "sætter sig" i økonomien: Transportører sender udgiften videre til kunderne, lønmodtagerne sender den videre til arbejdsgiveren og så videre. Den eneste langtidsholdbare løsning på trængsel er en effektiv trafikinfrastruktur, hvor der investeres i både en bedre trafikafvikling og i ny infrastruktur. 


Yderligere information

De 5 facts bygger på en række af vores egne rapporter, samt et udvalg af ana-lyser fra andre aktører på transportom-rådet.

Læs mere om vores temaer:
Vækst
Sikkerhed
Fremtidens veje
Vedligeholdelse


Læs om forskellige vejtyper:
Kommunernes veje
Statens veje