Dansk Vejforening

Debat

Artiklerne i dette arkiv er udarbejdet af Dansk Vejforening som debatindlæg til forskellige medier eller til  hjemmesiden.

29-06-2017

Med Vækst og Velstand 2025 lægger VLAK-regeringen de overordnede spor for den økonomiske politik i de kommende år. Regeringen har et mål om at øge væksten med 80 mia. kroner ved højere beskæftigelse og produktivitet, så den gennemsnitlige BNP-vækst vil kunne øges fra ca. 1,5 procent til 2 procent om året i perioden 2018-2025. 


 
27-03-2017

Det kan ikke længere komme som en overraskelse, at trafikken på vejene stiger. Det gælder trafikken på motorvejene, som ifølge Vejdirektoratets publikation ”Statsvejnettet 2016” har oplevet en markant vækst i 2016. Men det gælder bestemt også på de kommunale veje, som ligeledes er under stigende pres.


 
01-12-2016

Ny analyse for asfaltudsigterne i 2017 fra Dansk Vejforening afslører, at det på trods af at der er kommet vejinfrastruktur på finansloven, stadig ser ud til, at vejene alligevel er en taber i regeringens finanslov for 2017 samt i kommunernes vejbudgetter for 2017.


 
08-11-2016

I løbet af den sidste korte tid er vi i medierne blevet præsenteret for op til flere nyheder, der kan betyde dårligt nyt for vores veje. Ikke nok med at udvidelsen af E45 mellem Aarhus og Skanderborg, som der ellers er afsat penge til i regeringens forslag til finanslov for 2017, risikerer at falde til jorden, så er forhandlingerne om 2025 Helhedsplanen også udskudt. 


 
10-08-2016

Kort inden sommeren for alvor sparkede ind inviterede Transport- og Bygningsminister, Hans Christian Schmidt, til pressemøde om genberegningen af ny midtjysk motorvej, som Vejdirektoratet har foretaget. Konklusionen ved dette møde var, at ”en sådan motorvej har en god samfundsøkonomisk forrentning og vil reducere rejsetiden for trafikanterne i store dele af Jylland”.


 
13-07-2016

I Folketingssalen for nogle uger siden præsenterede partierne bag forliget om Togfonden en finansieringsmodel, hvor parterne kræver, at der bruges 13,5 milliarder kroner og ikke ”kun” de syv milliarder kroner, som finansminister Claus Hjort Frederiksen mener, der er til rådighed i Togfonden frem mod 2020.


 
30-06-2016

Under sin afslutningstale i forbindelse med Folketingets afslutningsdebat, præsenterede statsminister, Lars Løkke Rasmussen, os for syv udfordringer, som skal løses, hvis Danmark skal forblive på ret kurs.


 
11-05-2016

I Dansk Vejforenings seneste bidrag til debatten omkring regeringens varslede besparelser på byggeri- og anlægsprojekter, slog vi fast, at ønsker regeringen vækst og beskæftigelse, så er investeringer i infrastruktur vejen frem.


 
27-04-2016

At regeringen har besluttet, at de offentlige investeringer skal ned, og at man i denne forbindelse har valgt, at det er bygge- og anlægsprojekter, der skal spares på, er ikke ligefrem ”breaking news”. Regeringen har fra omtrent første dag meldt ud, at der ikke er penge i kassen, og at nye investeringer i veje derfor har lange udsigter.


 
28-01-2016

Der er efterhånden ikke meget nyt i, at vores regering har valgt at vende ryggen til den danske vejinfrastruktur. Dette med begrundelsen, at kassen er tom. Vi ved alle godt, at det ikke er rigtigt. Det er dokumenteret, at der er penge i infrastrukturfonden, fordi vi bygger vejene billigere. Men fakta er nu, at mens regeringen vælger vende ryggen til vores sikreste værktøj til at skabe vækst i vores land, nemlig vejene, kommer der stadigt flere biler til, og vi oplever en stigende trængsel.


 
30-11-2015

Mandag den 23. november kunne regeringen præsentere deres udspil ”Vækst og udvikling i hele Danmark”. Et udspil der omhandler en samlet vækstpakke, der skal bidrage til at skabe et samfund med vækst i hele landet og ikke kun i hovedstadsområdet og Østjylland. I landdistrikterne har væksten været lavere end i resten af landet, og dette vil regeringen med nævnte udspil lave om på. De vil med vækstpakken skabe et samlet Danmark.


 
13-10-2015

”Stramme rammer – klare prioriteter” kalder regeringen sit finanslovsforslag 2016, som blev præsenteret i sidste uge. Det kom ikke som en overraskelse, at vejene ikke var en af regeringens ”klare prioriteter”, men ikke desto mindre er det skuffende. 


 
12-08-2015

Hvis Lars Løkke Rssmussen vil flytte statslige arbejdspladser ud i hele Danmark, skal der være et fundament for, at dette kan lade sig gøre. Og med et fundament mener vi vejene.


 
16-06-2015

Vi står over for et Folketingsvalg. Velfærdsydelser og uddannelse bliver debatteret. Men hvor er debatten om infrastrukturen i Danmark, særligt inden for vejområdet?


 
19-05-2015

Dansk Vejforening finder det særdeles positivt, at regeringen nu lover at finde penge til en jysk motorvejsudvidelse.


 
30-04-2015

DEBAT: Der er brug for en langsigtet plan, der kan optimere vejnettet, hvis vi skal nå målet om en halvering af trafikdræbte inden 2020, skriver Thomas B. Olsen, formand for Dansk Vejforening.


 
19-02-2015

Det har længe været et faktum, at motorveje er langt sikrere end andre vejtyper. Det skyldes blandt andet, at trafikken er adskilt efter kørselsretning, og at der ikke er nogen vejskæringer i niveau. 


 
11-09-2014

Dansk Industris undersøgelse af det lokale erhvervsklima for 2014 blev offentliggjort ved indgangen til september 2014.

Undersøgelsen viser noget interessant: At mange kommuner, der får en god bedømmelse af erhvervslivet for deres veje, også får en god bedømmelse af kommunens erhvervsvenlighed.


 
01-07-2014

Hverken kollektiv trafik eller nye, sindrige afgiftssystemer kan fuldt ud modvirke det stigende mobilitetsbehov. Hvilke veje skal Danmark have inden for 30 til 40 år for at det svarer til transport- og mobilitetsbehovet i fremtiden?


 
05-06-2014

Det blev uden den store dramatik på vejområdet, da staten og kommunerne 3. juni indgik en aftale om kommunernes økonomi i 2015. Intet nyt er hverken specielt godt eller specielt dårligt for vejene.


 
14-04-2014

Vi kan også gavne væksten igennem en spredning af trafikken på nye veje i områder, der ikke i dag har trængsel.

Den rigtige løsning er et policy-mix af investeringer i og uden for vækstområderne. Glem alt om, hvilke politikere, der er valgt hvor. Det handler om, hvad Danmark skal leve af, og det er af mobilitet i verdensklasse.


 
19-11-2013

OPP har været en del af regeringsgrundlagene i løbet af de seneste 10 år. I 2004 spillede den daværende regering endda ud med en konkret handlingsplan. Men på trafikområdet er de politiske hensigtserklæringer aldrig blevet omsat til konkret handling. Der har manglet et centralt, slagkraftigt initiativ til at sparke liv i OPP.


 
21-10-2013

Det er efterhånden ofte blevet sagt om Infrastrukturfonden til nye veje og jernbaner, at den er ”tom”, men alligevel er der i de seneste knap 2 år fundet omkring 35 mia. kroner til ny infrastruktur. Det gør udsagnet mere tomt end Infrastrukturfonden.


 
03-08-2013

Udledninger fra transportsektoren handler ikke kun om, hvad vi putter i benzin- og olietankene, men også om, hvordan vi i det hele taget nedbringer energiforbruget i transportsektoren.


 
27-06-2013

Hvis du synes, at du møder meget vejarbejde på din ferie, så har du ret. Og der er en rigtig god grund til det. Det skyldes især to ting: reparationer efter den manglende vedligeholdelse i de foregående år og behovet for nye og større veje. 


 
16-04-2013

Siden nytår har vi i Dansk Vejforening fået nogle henvendelser fra forskellige medier, der vil vide, hvor stor skade vinteren har gjort på vejene. Ofte er det fordi oprørte bilister har henvendt sig til medierne med fortællinger om de huller, de har set. Eller som de ligefrem er kørt ned i.


 
06-03-2013

De kørselsafgifter på lastbilerne, som politikkerne nu har opgivet, skulle have været lillebror til et langt større, landsdækkende road pricing system for alle biler. Men når det nu ikke kan betale sig at iværksætte lillebror, bør politikkerne også opgive den langt større, og dyrere storebror.


 
15-10-2012

Tager du strøm på os, Henrik Dam?

"El-tog kommer før veje" kunne man 10. oktober læse i overskriften til Altinget.dk's interview med Henrik Dam Kristensen om hans målsætninger som transportminister.

Ministerens drøm er åbenbart at elektrificere hovedforbindelserne på det danske jernbanent fra Aalborg til grænsen og fra København til Esbjerg.


 
13-06-2012

Det lyder som en stor opgave at skabe fodslag i en kommission på 28 personer. Men måske bliver der ikke så meget at slås om?
"Trafikken på vejene i og omkring hovedstaden er blevet så omfattende, at kapacitetsgrænsen er nået mange steder i myldretiden. Alt for mange bilister i hovedstadsområdet spilder deres tid på at sidde i kø hver eneste dag. Det mindsker mobiliteten og hindrer vækst i samfundet. Samtidig er trafikkens miljøpåvirkninger markante."


 
13-03-2012
"Vi vil ikke være med til at smide en regning i børneværelset", sagde transportminister Henrik Dam Kristensen ved en konference om fremtidens infrastruktur, som Danske Anlægsentreprenører afholdt 12. marts.
Men s
mider vi virkelig en "regning i børneværelset" ved at investere i veje nu?

 
14-11-2011

Dansk Vejforening har igennem en undersøgelse af danskernes holdninger til motorvejenes rastepladser ønsket at sætte fokus på forbedringsbehovet på dette område.
Vi havde en fornemmelse af, at der var en utilfredshed med rastepladsernes standard og især toiletterne. Dén fornemmelse blev til overflod bekræftet af en utilfredshed på over 50% med toiletterne på de ubemandede rastepladser. Men selv de bedste rastepladsers toiletter - tankstationernes - scorer knap nok 50% tilfredshed.


 
05-08-2011

Printet er dårlig nok blevet tørt på Danmarks nye ITS-strategi som blev offentliggjort i maj i år. Strategien skal følges op af en handlingsplan og så bliver der sat gang i en række nye ITS-redskaber. Bl.a. med bedre trafikinformation.
I mellemtiden har Google Maps offentliggjort sin nye funktion, der viser trafikinformation på en stor del af vejnettet, og det dækker langt større områder end Vejdirektoratets tilsvarende trafikinformation.


 
22-06-2011

Debatten om en betalingsring om København er tilbage, men alle de gode grunde til at den oprindeligt døde ud, ser ud til at være gået i glemmebogen?


 
03-03-2011

Målsætningen om CO2-reduktioner fra transportsektoren er på vej til at blive et selvmål for klimaet.


 
14-01-2011

Transportministerens Mobilitetskommissionen står overfor et dilemma: er glasset halv tomt eller halv fuldt?


 
18-11-2010

I USA er der udviklet et Performance Indeks for infrastrukturen som også godt kunne anvendes i Danmark.


 
03-08-2010

Udviklingen af førerløse biler er nu nået så langt som til en test på 13.000 km. Når den slags biler en gang kommer på gaden, bliver kravene til et entydigt og vedligeholdt vejnet højere.


 
11-06-2010

10 procent af kommunerne overvejer i følge pressen at lægge vedligeholdelsen af kommunevej ud til grundejere. Der er dømt ressourcespild...


 
10-05-2010

Enkelt-hændelser lukker gang på gang motorvejene i timevis. Det viser hvorfor vi har brug for et tostrenget motorvejsnet.


 
15-03-2010

Tysk løsning med at sælge vejhuller er forhåbentlig en spøg?


 
13-01-2010

Kommunerne bør forpligte sig til at rette op på de forsømte veje.


 
09-12-2009

Veje kan også blive en del af løsningen på CO2-problemet.


 
12-11-2009

Derfor er der behov for en landsdækkende plan for motorveje!


 
23-10-2009

Nu kommer det ITS-forum og den nationale strategi, som vi hele tiden har foreslået!


 
24-09-2009

Meget hurtigt blev der politisk opbakning til en tunnel i Valby for den nye jernbane mellem København og Ringsted. Eksemplet bør smitte til motorveje.


 
13-08-2009

Fremtiden tegner lyst for vejene mht. røg og støj og møg. Den teknologiske udvikling er på vejenes side, men det glæder næppe alle.


 
03-08-2009

Transportminister Lars Barfoed foreslår i dag i Jyllands Posten en midtjysk motorvej fra Holstebro til Vejen. Positivt at ministeren igen interesserer sig for motorveje, men hans forslag er ikke helt nok.


 
08-07-2009

Dansk Vejforenings udspil til fremtidens motorveje har fået massiv opmærksomhed og megen opbakning. Og tak for det. Der har dog også sneget sig et par misforståelser ind i debatten. Lad mig se om jeg kan råde bod på det.


 
25-06-2009

I en ny europæisk undersøgelse dumper Danmark ned på en 13. plads. Politikerne råber igen på et kontrol-fix, men er det nu også den bedste løsning på lidt længere sigt?


 


Den skarpe pen

Dansk Vejforening leverer ikke kun analyser og information om vejområdet, men sætter også sit aftryk på debatten om transport- og vejpolitikken.

Dansk Vejforenings artikler og holdninger bringes jævnligt i en lang række nationale og lokale medier.

Læs mere om mediebilledet inden for transportsektoren via disse udvalgte links:

Jyllands-Postens transportsektion

Licitationens tema "Asfalt og veje"

Berlingskes transportsektion