Dansk Vejforening

Vellykket medlemsmøde i Aalborg

09-05-2017

Dansk Vejforening og SIKRE VEJE har netop afholdt  et medlemsmøde, hvor Aalborg Kommune informerede om deres mange spændende infrastrukturprojekter, herunder om infrastrukturen ved det nye universitetshospital og om en ny buslinie med små førerløse busser.

Bookmark and Share

Aalborg står over for en række trafikale udfordringer. Der er allerede pres på både kollektiv- og biltrafik. Samtidig udvikler byen sig i et konstant tempo. Nybyggerier som det nye Universitetshospital, ungdomsboliger, private boliger og uddannelsesinstitutionernes mange udvidelser øger trafikpresset på infrastrukturen. Der er behov for løsninger, som både udvikler og understøtter byens vækst.

Stadsingeniør Svend Erik Pedersen indledte med en præsentation af Aalborg, der er landets 3. største kommune og 4. største by, og som er midt i en spændende byudvikling bl.a. omkring havnen og det kommende super sygehus:

  • Aalborg kommune har Danmarks største tilflytning. Hvert år stiger antallet af aalborgensere med over 2000, og byen vælges til i større grad end de øvrige storbyer i Danmark.
  • Aalborg er i vækst. Der bygges for milliarder i Aalborg. Fx står Aalborg for 2/3 af alle nybyggede ungdomsboliger i hele Danmark.
  • Det giver trafikale udfordringer. Hvis de mange tilflyttere har samme rejsevaner, som aalborgenserne har i dag, betyder det, at den daglige transport i byen vil stige med 400.000 km. Uden et bedre alternativ vil 79% af stigningen bestå af biltrafik.
  • Det nye Aalborg Universitetshospital skal stå færdigt i 2020. Hospitalet får 6.500 ansatte og 1.700 ambulante patienter. Hertil kommer indlæggelser og besøgende. Hospitalet ligger i et område, hvor trafikken allerede nu er under pres.


Endvidere fortalte afdelingsleder Martin Holst Fischer om Egnsplansvej, er er et nyt vejanlæg syd om Aalborg og om udvidelsen af Tranholmvej fra 2 til 4 spor.

Projektleder Jesper Schults fortalte om +BUS, der er et BRT-projekt (Bus Rapit Transit), og som skal være Aalborgs lette og fleksible svar på Aarhus og Odenses store omfangsrige letbaner, og afdelingsleder Mette Skamris Holm afsluttede med at fortælle om hele det store infrastrukturprojekt omkring det nye Aalborg Universitetshospital og hvordan Aalborg Kommune arbejder med et spændende projekt, hvor en linie med små førerløse busser - ud over at lette trafikpreset i byen - også skal være med til at gøre en hel bydel mere attraktiv.