Dansk Vejforening

Nyheder & Presse

Læs i Dansk Vejforenings nyhedsarkiv herunder. Find oplysninger om foren-ingen i venstre spalte og kontaktinformationer til højre og nederst på siden.


 

29-06-2017

Med Vækst og Velstand 2025 lægger VLAK-regeringen de overordnede spor for den økonomiske politik i de kommende år. Regeringen har et mål om at øge væksten med 80 mia. kroner ved højere beskæftigelse og produktivitet, så den gennemsnitlige BNP-vækst vil kunne øges fra ca. 1,5 procent til 2 procent om året i perioden 2018-2025. 


 
14-06-2017

Til Folkemødet giver Dansk Vejforening dig muligheden for at komme med et ønske til lige netop den vej, du ønsker. Vi præsenterer det efterfølgende for politikerne på Christiansborg.


 
18-05-2017

Dansk Vejforenings medlemmer og andre meningsdannere mødtes til Dansk Vejforenings årsmøde 2017, hvor "Et debatoplæg om en masterplan for vejene frem mod år 2040" blev lanceret. Forud for mødet blev den årlige generalfosamling afviklet, som viste et flot resultat for foreningen.


 
09-05-2017

Dansk Vejforening og SIKRE VEJE har netop afholdt  et medlemsmøde, hvor Aalborg Kommune informerede om deres mange spændende infrastrukturprojekter, herunder om infrastrukturen ved det nye universitetshospital og om en ny buslinie med små førerløse busser.


 
02-05-2017

Dansk Vejforening inviterer i samarbejde med Vej EU medlemmerne til at besøge den nye motorvej mellem Herning og Holstebro med efterfølgende middag i Herning. 


 
27-04-2017

Ved årsmødet vil Dansk Vejforening præsentere Dansk Vejforenings Masterplan for Vejene mod år 2040. Samme dag indkaldes medlemmerne også til generalforsamling. 


 
27-03-2017

Dansk Vejforenings og ITD har set frem til at byde velkommen til et fælles fyraftensmøde, der satte behovet for en ny motorvejsafkørsel ved Bodumvej nord for Aabenraa på dagsordenen. Mødet blev afholdt hos Abena, som er en af de store virksomheder i området, der har efterspurgt en ny og mere effekitv løsning. 


 
27-03-2017

Det kan ikke længere komme som en overraskelse, at trafikken på vejene stiger. Det gælder trafikken på motorvejene, som ifølge Vejdirektoratets publikation ”Statsvejnettet 2016” har oplevet en markant vækst i 2016. Men det gælder bestemt også på de kommunale veje, som ligeledes er under stigende pres.


 
27-02-2017

Et flertal i Folketinget blev tilbage i august måned 2016 enige om at bruge 22,4 mio. kr. til både en helt ny afkørsel og udbygning af tilslutningsanlægget ved Aabenraa N. Anlægsoverslaget beløber sig godt nok op i 44,8 mio. kr., og det er her op til Aabenraa Kommune selv at finansiere den anden halvdel. ITD og Dansk Vejforening inviterer til et fyraftensmøde, hvor I kan blive klogere på projektet. 


 
31-01-2017

SIKRE VEJE og Dansk Vejforening har de seneste år med stor succes inviteret medlemsvirksomhederne til at besøge en udvalgt kommune, der her informerer om kommunens kommende og igangværende infrastrukturprojekter. I år er ingen undtagelse, hvor vi i samarbejde med Aalborg Kommune arrangerer et informationsmøde, hvor infrastruktur ved et nyt universitetshospital og førerløse busser bliver en del af et spændende program. 


 
27-01-2017

Transport-, Bygnings- og Boligminister Ole Birk Olesen har netop fremsat et lovforslag, der åbner for kontrollerede forsøg med selvkørende biler.


 
01-12-2016

Ny analyse for asfaltudsigterne i 2017 fra Dansk Vejforening afslører, at det på trods af at der er kommet vejinfrastruktur på finansloven, stadig ser ud til, at vejene alligevel er en taber i regeringens finanslov for 2017 samt i kommunernes vejbudgetter for 2017.


 
15-11-2016
En ny tilgang til vejvedligeholdelse kan give kommunerne mere værdi for pengene. Det vurderer flere kommuner i et nyt inspirationskatalog, som COWI har lavet for KL og Finansministeriet.                 

 
10-11-2016

Transport- og Bygningsministeren holder åben høren om OPP-projekter.


 
08-11-2016

I løbet af den sidste korte tid er vi i medierne blevet præsenteret for op til flere nyheder, der kan betyde dårligt nyt for vores veje. Ikke nok med at udvidelsen af E45 mellem Aarhus og Skanderborg, som der ellers er afsat penge til i regeringens forslag til finanslov for 2017, risikerer at falde til jorden, så er forhandlingerne om 2025 Helhedsplanen også udskudt. 


 


Henvendelse

Al e-mail skal sendes til hr@dv.dk

Øvrig kontakt kan rettes til:

 

Sekretariatschef 

Helle Rasmussen

26 16 82 32

 

 


 

Formand

Thomas B. Olsen

30 71 39 61

 


 

 

Næstformand

Erik Østergaard

40 15 12 25