Dansk Vejforening

Kommunernes veje

Kommunerne har cirka 70.000 km. vej og har dermed ansvaret for langt størstedelene af landets veje og vejtrafik. Kommunevejene er samtidig bindeleddet i mellem lokalmiljøet og de overordende trafikårer - statsvejene.

Der ligger derfor en opgave i at drive og udvikle kommunevejene i takt med statsvejene og med samfundet.

Desværre er der i en lang årrække investeret for lidt i kommunevejene. Generelt for lidt til, at de kan blive vedligeholdt i tilstrækkeligt omfang, og mange steder også for lidt til at de kan følge med udviklingen i trafikken og samfundet.

I forhold til den mangelfulde vedligeholdelse er problemet for det første, at det er uøkonomisk. En række eksempler viser nemlig, at det koster 2 til 3 gange så meget at skulle indhente forsømt vedligeholdelse, som det koster at udføre den i tide.

Kommunerne sparer derfor reelt ikke penge ved at skære ned på vedligeholdelsen, men kortsigtede spareøvelser på vejvedligeholdelsen er alligevel meget udbredt.

For det andet indebærer mangelfuld vedligeholdelse en øget risiko for trafikulykker. Nedslidt vejmarkering, falmede skilte eller manglende klipning af rabtter, er eksempler på dårlig vedligeholdelse som kan gøre det svært for en bilist i en kritisk situation at orientere sig og undgå en ulykke.  

Læs artikler vedrørende de kommunale veje herunder:

08-12-2014

Vejforum 2014 satte rekord med 1.107 deltagere hvoraf de 55 er fremtidens vejfolk, nemlig studerende, der kommer med til reduceret pris, og med hele 55 udstillende virksomheder.


 
11-09-2014

Dansk Industris undersøgelse af det lokale erhvervsklima for 2014 blev offentliggjort ved indgangen til september 2014.

Undersøgelsen viser noget interessant: At mange kommuner, der får en god bedømmelse af erhvervslivet for deres veje, også får en god bedømmelse af kommunens erhvervsvenlighed.


 
17-02-2014

Produktivitetskommissionen peger i sin nye rapport i dag på behovet for en liste over kommende OPP-projekter, hvis øget produktivitet igennem OPP skal blive til noget. Dansk Vejforening efterlyser en flerårig investeringsplan for vejene og en obligatorisk OPP-vurdering af de enkelte projekter.  


 
10-01-2014

Den milde vinter i slutningen af 2013 har sparet kommunerne for millioner, som de i stedet bør bruge på vejvedligeholdelse. I mere "normale" vintre tager mange kommuner nemlig penge fra vejvedligeholdelsen for at have råd til snerydning. Nu bør pengene gå den anden vej, mener Dansk Vejforening.


 
21-10-2013

Ritzaus Bureau har spurgt 42 kommuner om, hvor meget de vil bruge på vejvedligeholdelse i 2014. 20 siger de vil bruge flere penge næste år.


 


Yderligere information

Læs flere rapporter og notater om de kommunale budgetter, trafiksikkerhed og gadebelysning:

Notat om kommunernes økonomiaftale for 2014

Kommunernes vejbudget 2013 (2012).

Trafiksikkerheden på kommunernes landeveje (2012).

Kommunal høring om gadebelysning (2010).

 

Find flere informationer om de kommunale veje her:

Kommunernes Landsforenings sektion "Trafik og veje".