Dansk Vejforening

Statens veje

Statsvejene omfatter ca. 3.800 km. vej, der hovedsageligt består af motor-, motortrafik- og landeveje.

Selvom der kun er tale om 5% af Danmarks samlede veje, foregår 45% af trafikken på dem. Det er derfor særdeles vigtigt, at statsvejene er velfungerende.

Desværre har statsvejene været præget af stærkt forfald i en lang årrække. Dansk Vejforening har ofte gjort opmærksom på dette og problemets synlighed er da også blevet større i de seneste år.

Læs artikler vedrørende de statslige veje herunder:

08-12-2014

Vejforum 2014 satte rekord med 1.107 deltagere hvoraf de 55 er fremtidens vejfolk, nemlig studerende, der kommer med til reduceret pris, og med hele 55 udstillende virksomheder.


 
01-09-2014

Analyse: Finansminister Bjarne Corydon har præsenteret forslaget til Finansloven for 2015 med blandt andet en bemærkning om, at niveauet for offentlige investeringer – f.eks. veje – er blandt de højeste i 30 år. Ser man nærmere på tallene, er det dog ikke tilfældet for vejområdet.


 
17-02-2014

Produktivitetskommissionen peger i sin nye rapport i dag på behovet for en liste over kommende OPP-projekter, hvis øget produktivitet igennem OPP skal blive til noget. Dansk Vejforening efterlyser en flerårig investeringsplan for vejene og en obligatorisk OPP-vurdering af de enkelte projekter.  


 
08-01-2014

Produktivitetskommissionen konkluderer på baggrund af sin netop offentliggjorte rapport om infrastruktur, at samfundet over de sidste 10 år har tabt 21 mia. kroner på urentable infrastrukturbeslutninger. Det er et resultat af, at Danmark ikke har nogen overordnet plan for infrastrukturen, mener Dansk Vejforening.


 
21-10-2013

Det er efterhånden ofte blevet sagt om Infrastrukturfonden til nye veje og jernbaner, at den er ”tom”, men alligevel er der i de seneste knap 2 år fundet omkring 35 mia. kroner til ny infrastruktur. Det gør udsagnet mere tomt end Infrastrukturfonden.


 
30-08-2013

En ny Storstrømsbro og en kommende motorvej fra Herning til Hostebro tjekkede ind på regeringens finanslovs forslag for 2014. Men overraskelserne udeblev, for begge dele var allerede aftalt af et bredt, politisk flertal i marts måned.


 
15-05-2013

Danmarks 5 største pensionskasser signalerer nu med et nyt udspil, at de gerne vil investere nogle af deres 3.000 milliarder kroner i bl.a. veje. Hvis de danske politikere og myndigheder ikke er vakse ved havelågen, går investeringerne til udenlandske veje i stedet.


 
22-03-2013

Den nye politiske aftale om fremtidige investeringer i trafik indeholder mange, positive elementer. Det er glædeligt, at der nu er bred, politisk opbakning til at genoptage investeringerne i vejområdet. Især set på baggrund af, at vejinvesteringer for 30 mia. kroner har været indefrosset i over et år.


 
14-12-2012
 11. december var noget af et come-back for debatten om kommende vejinvesteringer. Her brugte Jyllandsposten en forsideartikel plus en del plads længere inde i avisen på at beskrive de vejprojekter for i alt 27 mia. kroner som er mere eller mindre klar til at blive ført ud i livet, men som politikerne har sat på pause .

 
30-10-2012

En ny undersøgelse som Dansk Vejforening har været med til at iværksætte, viser at vejsektoren kan miste måske 900 til 1.000 jobs i 2013 på grund af faldende bevillinger til veje.  Lidt overraskende faldt beskæftigelsen i vejsektoren allerede i 2012, hvor de samlede offentlige bevillinger til veje ellers var på et rekordhøjt niveau med 18 mia. kroner.

Beskæftigelsen er alligevel faldet med 3% og faldet forventes ifølge virksomhederne i vejsektoren at blive endnu større til næste år, hvor vejbevillingerne falder med 10-20%.


 
18-10-2012

Finanslovsforslag har ingen bud på fremtidens vejvedligeholdelse. Regeringen har fremsat sit forslag til finanslov for 2013, og desværre er der ikke taget initiativ til at sikre den fremtidige vedligeholdelse af statens motorveje, broer og landeveje. Resultatet vil i løbet af de kommende år blive flere hullede, slidte veje og broer, der smuldrer væk.


 
31-01-2011

Ny Hærvejskomité vil sætte skub i motorvej.


 
03-08-2009

Transportminister Lars Barfoed foreslår i dag i Jyllands Posten en midtjysk motorvej fra Holstebro til Vejen. Positivt at ministeren igen interesserer sig for motorveje, men hans forslag er ikke helt nok.